(36-1) 306-1390        czviko@precision.hu
 (36-1) 306-1390        czviko@precision.hu

1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A dokumentum innen letölthető.

 

a GDPR alkalmazásával kapcsolatosan a természetes személyek adatainak kezelése tekintetében

Jelen tájékoztató célja, hogy a természetes személyek számára megadjon minden lényeges információt az adatai kezelése tekintetében.

 

A Precision Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik Adatkezelő számára személyes adatot adnak át, és elkötelezett az adatok védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) III. Fejezet 2. szakasza alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:

Precision Kft.

Székhely:

1151 Budapest, Pentelényi János utca 1.

Weblap:

www.precision.hu

Kapcsolattartás:

Czvikovszky Gábor

Telefon:

+36-1-306-1390

E-mail:

iroda@precision.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:

az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:

amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címre küldheti: Precision Kft. 1151 Budapest Pentelényi János utca 1. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által megjelölt címre.

Adatfeldolgozás:

a lenti táblázatban részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás:

nem történik külföldre továbbítás.

 

1.1. Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. a gazdasági tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

 2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

 3. munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

 4. partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

 5. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

 6. vagyonvédelem, személyi biztonság;

 7. belső adminisztráció megkönnyítés.

 

1.2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

 1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 2. kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

  1. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

  2. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

  3. marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából Facebook oldal nem üzemel, önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

 1. on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A b) pontban szereplő érdekmérlegelési teszt az iroda@precision.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthető meg.

 

 1.3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési idejéről nem rendelkezik jogszabály, de azok megőrzéséről a munkáltató minimum az egyéb jogszabályokban rögzített megőrzési határidők közül a leghosszabb előírt ideig gondoskodik (jelenleg a leghosszabb idő: 8 év).

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: a szerződés teljesítését követő naptól számított öt év.

 

1.4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

 4. az adat kezelésének korlátozása;

 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

Tevékenység

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás módja és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Könyvelő

Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Könyvelő

Legalább 8 év

Kapcsolattartás i adatok

Név

Telefonszám

E-mail cím

Időpont egyeztetés, megrendelés, lemondás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

szerződés megszűnését követő egy év

Regisztrációs adatok

Név

Telefonszám

E-mail cím

Ügyfél-account létrehozása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

nem történik

egy év

Megrendelés

teljesítése

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím

szállítási cím

Megrendelés teljesítése, termék kiszállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

nem történik

öt év

Panaszkezelés

 1. Név

 2. Lakcím

c)Telefonszám

d)E-mail cím

 

fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

17/A. § (5) bekezdés alapján az a) és b) pont

esetében

c) és d) pont esetében érintett hozzájárulása esetén

jogi tanácsadó

öt év

Visszahívások

a)Név

b)Lakcím

c)Telefonszám

d)E-mail cím

fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

17/A. § (5) bekezdés alapján az a) és b) pont

esetében

c) és d) pont esetében érintett hozzájárulása esetén

nem történik

öt év

 

A dokumentum innen letölthető.